Välkommen till Stockholmförsökets webbplats. Du har en webbläsare som inte hanterar Xhtml 1.o Transitional tillsammans med Css 2.o. Detta gör att du inte kan se vår webbplats på det sätt som det är tänkt. Vi rekommenderar dig att ladda hem en ny (ex Internet Explorer, Mozilla eller Opera).


Stockholmsförsöket avslutades den 31 juli 2006. Aktuell information om trängselskatt finns på Vägverkets webbplats, www.vv.se/trangselskatt
Startsida  Utvärdering och mätnin...  Månadsmätningar

Augustitrafik 2006

Antal fordon som passerat in och ut ur innerstaden vardagar 06:00 - 19:00 år 2006 resp 2005. Jämförelsevärdet för 2005 redovisas som ett genomsnittligt värde för månaden. Uppgifterna bygger på data från Trafikkontorets mätsystem.

Augusti 2006

Antal passager

Jämförelsevärde
augusti 2005

1 augusti

313 829

406 437

2 augusti

319 938

406 437

3 augusti

319 471

406 437

4 augusti

310 725

406 437

7 augusti

346 392

406 437

8 augusti

349 378

406 437

9 augusti

356 568

406 437

10 augusti

367 946

406 437

11 augusti

363 980

406 437

14 augusti

399 050

406 437

15 augusti

406 332

406 437

16 augusti

413 374

406 437

17 augusti

410 320

406 437

18 augusti

407 421

406 437

21 augusti

409 112

406 437

22 augusti

427 920

406 437

23 augusti

432 362

406 437

24 augusti

428 168

406 437

25 augusti

436 277

406 437

28 augusti

424 080

406 437

29 augusti

432 043

406 437

30 augusti

433 964

406 437

31 augusti

436 811

406 437


Septembertrafik 2006 - tabell

Diagram - passager in och ut ur innerstaden 2006. (PDF 17 kB)  

Aktörer i Stockholmsförsöket var Stockholms stad, Vägverket och SL