Välkommen till Stockholmförsökets webbplats. Du har en webbläsare som inte hanterar Xhtml 1.o Transitional tillsammans med Css 2.o. Detta gör att du inte kan se vår webbplats på det sätt som det är tänkt. Vi rekommenderar dig att ladda hem en ny (ex Internet Explorer, Mozilla eller Opera).


Startsida  Nyheter

Regeringsbeslut om nya vägmärken

Den 22 juni fattade regeringen beslut om ett nytt vägmärke som anger betalväg. Märket har tillkommit bland annat med anledning av försöket med trängselskatt i Stockholm.

Samtidigt beslutade regeringen om två andra vägmärken. Ett för utmärkning av och anvisning till de nya infartsparkeringarna i anslutning till kollektivtrafik som tillkommer med anledning av försöket med trängselskatter. Ett annat så kallat samlingsmärke som anger vilka orter som kan nås via ett gemensamt vägval.

Vägmärke som anger betalväg

Parkering i anslutning till kollektivtrafik
 

Symbolen anger vilken typ av kollektivtrafik som är tillgänglig.

Orter som kan nås via gemensamt vägval

Aktörer i Stockholmsförsöket var Stockholms stad, Vägverket och SL